Hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu lần đầu

Doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản Vnass với hệ thống Hải quan Việt Nam

Bộ hồ sơ cơ bản làm thủ tục Hải quan cho hàng xuất khẩu:  
      ● Booking
      ● Sales contract (1 bản sao y bản chính)
      ● Invoice (1 bản sao y bản chính)
      ● Packing List (1 sao y bản chính)
      ● Giấy giới thiệu cho Nhân viên Hiện trường (2 bản chính)

Bộ hồ sơ cơ bản làm thủ tục Hải quan cho hàng nhập khẩu:  
      ● Bill of Lading 
      ● Sales contract (1 bản sao y bản chính)
      ● Invoice (1 bản sao y bản chính)
      ● Packing List (1 bản sao y bản chính)
      ● Giấy giới thiệu cho Nhân viên Hiện trường (3 bản chính)
      ● C/O (1 bản gốc, nếu có)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lầu 8 tòa nhà Đinh Lễ, số 1 đường Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel      : 84 28 38269033 (16 lines) / Fax : 84 28 38269177
Email : biz@atrasco.vn  

Mục khác