Đội ngũ lãnh đạo

Ông Nguyễn Anh Tuấn


Tổng Giám Đốc
Email: alex@atrasco.vn

Ông Vũ Quang Cường


Giám Đốc Điều Hành
Email: johnny@atrasco.vn

Bà Võ Thị Mỹ Liên


Trưởng phòng nghiệp vụ Logistics
Email: lucy@atrasco.vn

Ông Nguyễn Quang Hiếu


Trưởng phòng nghiệp vụ Freight
Email: luke@atrasco.vn

Bà Nguyễn Thị Tha


Kế Toán Trưởng
Email: vicky@atrasco.vn