Đại lý Hải QuanQuyết định số 1506/QĐ-TCHQ của Tổng Cục Hải Quan ngày 05/05/2017 công nhận Atrasco đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan.

Atrasco sở hữu đội ngũ được đào tạo bài bản, có chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và nắm vững các Nghị định, Thông tư, các văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động khai báo Hải quan. Chính vì vậy, Atrasco luôn sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng cho các loại hình khai thuê Hải Quan: mậu dịch / phi mậu dịch công ty, sản xuất xuất khẩu, gia công, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, xuất nhập khẩu tại chỗ.

Bên cạnh đó, Atrasco luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ hỗ trợ thủ tục Hải quan:
● Kiểm tra và tư vấn mã HS, thuế suất nhập khẩu, xuất khẩu và VAT
● Đăng ký định mức nguyên phụ liệu
● Thông báo cơ sở gia công
● Thủ tục hoàn thuế
● Báo cáo quyết toán

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lầu 8 tòa nhà Đinh Lễ, số 1 đường Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : 84 28 38269033 (16 lines) / Fax : 84 28 38269177
Email : biz@atrasco.vn

Mục khác