Chính sách tuyển dụng

Nhận thức rõ nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển của công ty, sự phát triển của mỗi cá nhân là nền tảng cho sự phát triển của tập thể. Vì vậy, Atrasco theo đuổi việc xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, cởi mở, tôn trọng giá trị cá nhân, mọi sáng kiến và giá trị đóng góp đều được trân trọng ghi nhận.

Tại Atrasco, Cán Bộ Nhân Viên sẽ được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và sở trường của mình, được tham gia các lớp đào tạo để trao dồi kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ nhằm phát triển bản thân, đem lại hiệu quả cao hơn trong công việc. 

Các ứng viên có kỹ năng và nghiệp vụ, có nhiệt huyết, có tinh thần tập thể và cầu tiến trong công việc sẽ có cơ hội gia nhập đội ngũ Atrasco.