Vị trí đang tuyển

1/ Nhân viên dịch vụ khách hàng bộ phận Logistics 
      ● Số lượng: 1
      ● Mô tả công việc:
          - Tiếp nhận, kiểm tra và tư vấn thông tin về yêu cầu cung cấp dịch vụ Logistics
          - Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ của lô hàng
          - Truyền tờ khai hải quan
          - Chuẩn bị hồ sơ chứng từ cho nhân viên Hiện trường đi làm hàng 
          - Theo dõi kế hoạch làm hàng trong ngày và báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp 
          - Kiểm tra tài liệu, chứng từ của nhân viên Hiện trường
          - Cập nhật dữ liệu vô hệ thống quản lý của công ty, và lưu trữ chứng từ của bộ phận
          - Phối hợp các bộ phận/phòng ban khác trong công ty xử lý các luồng hàng Combo
          - Ghi nhận ý kiến hoặc khiếu nại của khách hàng để đề xuất phương hướng xử lý và hỗ trợ khách hàng
          - Đối chiếu và gởi công nợ với các phòng ban trong công ty
          - Tìm kiếm các vendor/supplier liên quan đến hoạt động của bộ phận

2/ Nhân viên kinh doanh
      ● Số lượng : 3
      ● Mô tả công việc: 
         - Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. Chào bán các sản phẩm dịch vụ của công ty đến khách hàng
         - Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
         - Thu thập thông tin thị trường, thông tin từ khách hàng, từ các công ty cùng ngành nghề để có các giải pháp, định hướng kịp thời
         - Duy trì & phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với supplier, carrier, vendor.
         - Tư vấn & đáp ứng cao nhất các nhu cầu về logistics của khách hàng.
         - Phối hợp với các bộ phận/phòng ban khác trong công ty để cải tiến và hoàn thiện chất lượng dịch vụ.
         - Báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý cho cấp quản lý
         - Chịu trách nhiệm với các khoản công nợ của khách hàng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lầu 8 tòa nhà Đinh Lễ, số 1 đường Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Phòng Kế Toán Hành Chính Nhân Sự
Tel : 84 28 38269033 (16 lines) / Fax : 84 28 38269177
Email : hr@atrasco.vn